{Usługi Olympus Education }Olympus Education opracowuje i wdraża edukacyjne programy praktyk zawodowych we współpracy z instytucjami prywatnymi i akademickimi, zarówno w Grecji, jak i za granicą.

Połączenie wiedzy i wysokiej jakości doświadczenia zawodowego jest podstawą realizacji naszych usług.

Najczęściej wybieranymi i realizowanymi spośród już istniejących programów praktyk są:

  • HOTELARSTWO
  • ŻYWIENIE I USŁUGI GASTRONOMICZNE
  • ROLNICTWO
  • MECHANIZACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  • INFORMATYKA
  • EKONOMIA
  • LOGISTYKA
  • HODOWLA KONI

Olympus Education nieustannie rozwija istniejące i tworzy nowe programy praktyk. Możemy również zaprojektować i przygotować indywidualny program dopasowany do Waszych potrzeb i wybranej dziedziny edukacji.

{Partnerzy Akademiccy}

{Programy Europejskie}


Olympus Education uczestniczy i wdraża programy edukacyjne Komisji Europejskiej. Większość programów praktyk Olympus Education została zrealizowana przy wsparciu programu Erasmus.