Σχόλια Πελατών μας

Σχόλια μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού που έχουν συμμετάσχει
σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Olympus Education.

TECHNICAL COLLEGE - ZESPÓŁ SZKÓŁ IN JANÓW LUBELSKI


On behalf of technical college Zespół Szkół in Janów Lubelski (Poland)

The students of Zespół Szkół in Janów Lubelski educating in the area of logistics were on the training periods organised from the founds of European Union, the programme Erasmus Plus. They had a pleasure to stay three weeks in an awesome place which is the hotel San Beach in the town Platamonas. We thank you very much for everything. We are grateful for delicious meals. Thanks to nice, professional stuff it is a place full of charm, it has its aura and 'soul'. Luxurious equipped rooms and cosy places to relax make that we come back in our memories to this unforgettable atmosphere.

We would like to thank the host Mr Jorgos for the nicely spending time from the beginning of our stay. Glad and relaxed we will not forget so pleasant and astonishing place in the world. The huge recognition to Mr Jorgos for warm hospitality, the Greek evening, nice chatting, 'the breath' of Greek atmosphere and showing us a lot of wonderful places worth visiting.

We hope to come back here and encourage everybody to spend time and have a rest in such beautiful area.

Students, tutors and counselors of technical college in Janów Lubelski.
School principal – Teresa Biernat
Teachers – Agnieszka Widz, Ewa Butryn

SCHOOL - ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO W JABLONIU


W okresie od 19 czerwca do 2 lipca 2016 r. 31-osobowa grupa młodzieży z ZSCKR w Jabłoniu kształcącej się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła 2-tygodniowe praktyki w Grecji. Staż zawodowy zrealizowany został w ramach projektu „Kuchnia regionów Europy - kształcenie nowoczesnych technik pracy w gastronomii szansą na rozwój branży w regionie” a jego organizatorem była Fundacja Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości Obywatelskiej....Read the full report

W kwietniu 2016 r. grupa uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, kształcących się na kierunku rolniczym, uczestniczyła w dwutygodniowym stażu zawodowym w Grecji. Praktyki odbyły się w ramach projektu „Nowoczesne i ekologiczne rolnictwo przyszłością Europy”, o numerze 2015-1-PL01-KA102-015696, zrealizowanym przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +. Organizacją wysyłającą młodzież na staż było Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej (ACIEE), a organizacją goszczącą grecka GEORGIKES EKMETALEUSEIS...Read the full report

Przemysław Melko
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
ul. Zamoyskiego 4
21-205 Jabłoń
PolandSCHOOL - OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO


…. We learned a lot there and also gained new professional experience.…. The best among them was the opportunity to tour incredible places full of charming views and interesting stories.

szkola Lubien Full Letter 2

… from the perspective of three weeks, I can definitely write that dreams do come true.... This was a wonderful three weeks spent on studies, work, and relaxation.

szkola Lubien Full Letter 1

SCHOOL - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W BOCHNI


We would like to express our gratitude towards Jorgos and all the staff at Golden Sun. Located in Nea Messagala, it offered us what's best in Greece- spectacular private beach, delicious food, well-equipped, comfortable rooms and numerous tourist attractions.

We are most grateful for Jorgos's smile, hospitality and amazing atmosphere, which we will never forget. We spent wonderful time at Golden Sun.

Thank you

Maria Korta
Zespół Szkół nr 3 w Bochni
Krakowska 20
32-700 Bochnia
Poland