Οι Υπηρεσίες μας

H Olympus Education σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και φοιτητές της Ελλάδας και του εξωτερικού σε συνεργασία με εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα & οργανισμούς.

Τα προγράμματά μας εστιάζονται τόσο στη θεωρητική προσέγγιση όσο κυρίως στην πρακτική εξάσκηση της επιλεγόμενης ειδικότητας και την εξοικείωση με τον εργασιακό χώρο.


H εκπαιδευτική μέθοδος “practice based learning”

Η Olympus Education εφαρμόζει τη μέθοδο “practice based learning”, μια μέθοδο που επιδιώκει η διαδικασία μάθησης να συνδεθεί με το χώρο εργασίας και να βοηθήσει τους μαθητές-φοιτητές να συνδέσουν αποτελεσματικά τη θεωρία με την πραγματική εργασιακή εμπειρία. Ο πιο σημαντικός στόχος της μεθόδου που ακολουθούμε είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πραγματικής εργασίας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μια πολύ σημαντική πρόκληση στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον.

Η στρατηγική της μεθόδου που εφαρμόζουμε, εστιάζεται σε δύο κατευθύνσεις:

Learning in the work place

 • εφαρμογή θεωρίας στο πραγματικό χώρο της εργασίας
 • απόκτηση εμπειρίας μέσα από εργασία στον ιδιωτικό τομέα
 • εκπαίδευση μέσα από δραστηριότητες και συμμετοχή στους χώρους εκπαίδευσης (πχ. εργαστήρια)
 • ενημέρωση- πληροφόρηση για θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας από έμπειρους επαγγελματίες

τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα:

 • υλοποιούνται με την καθοδήγηση έμπειρου επιστημονικού προσωπικού και εξειδικευμένων στελεχών του ιδιωτικού τομέα
 • γίνονται σε συνεργασία με εδραιωμένες ιδιωτικές εταιρείες
 • υλοποιούνται σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα και οργανισμούς

Learning though travelling

Eίναι ευρέως αποδεκτό, ότι τα ταξίδια αποτελούν μοναδικές εμπειρίες μάθησης. Η γνωριμία της κουλτούρας, της ιστορίας αλλά και της φύσης έχει πάντα στοιχεία μοναδικότητας για κάθε τόπο και αποτελούν εμπειρίες ζωής. Στην Olympus Education πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωσή μας να μεταφέρουμε στους συμμετέχοντες των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, τη γνώση και την εμπειρία ενός παγκοσμίως γνωστού πολιτισμού.

τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα εμπλουτίζονται:

 • με επισκέψεις σε φυσικά και πολιτιστικά αξιοθέατα παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας
 • με αθλητικές δραστηριότητες
 • με δραστηριότητες μάθησης του ελληνικού πολιτισμού
 • με πολλές ειδικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την ελληνική κουλτούρα.

Η Φιλοσοφία μας

To λογότυπό μας αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία και την ταυτότητα της Olympus Education.

Η ονομασία δεν μπορούσε να μην εμπνευστεί από την τοποθεσία μας, που βρίσκεται δίπλα σε ένα από τα πιο φημισμένα και πιο ιστορικά βουνά του κόσμου, τον Όλυμπο.

Στο βουνό όπου κατοικούσαν οι 12 Θεοί του Ολύμπου, η Θεά Αθηνά είχε ως σύμβολο την κουκουβάγια, που αποτελεί διεθνώς το σύμβολο της εκπαίδευσης.

Η συναρπαστική κατάκτηση της κορυφής του Ολύμπου το 1913, αποτελεί για εμάς παράδειγμα μίμησης για την επιτυχία. Μεταφέρει το μήνυμα ότι η κατάκτηση της “κορυφής” στην επαγγελματική καριέρα απαιτεί πολύ καλή εκπαιδευτική προετοιμασία αλλά και πρακτική εξάσκηση μέσα από κορυφαίες εμπειρίες.

European Union Registration – Erasmus+
Programme Olympus Education PIC number 917281568