Ειδικές Εκδηλώσεις της Olympus Education

Η Olympus Education κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διοργανώνει τις ακόλουθες εκδηλώσεις.

Θεματικές Εκδηλώσεις

Η ΟΕ διοργανώνει ειδικές θεματικές εκδηλώσεις όπως:

  • Ειδικές ελληνικές βραδιές με παραδοσιακή κουζίνα και χορούς
  • Barbeque day
  • Αποχαιρετιστήριο πάρτι
  • Παιχνίδια που προάγουν την ομαδικότητα και τη συνεργασία
  • Ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις με προσκεκλημένους ομιλητές (ανάλογα τη θεματολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος).


Εκδήλωση Απονομής Πιστοποιητικού

Η ΟΕ σε συνεργασία με το ξενοδοχείο διαμονής διοργανώνει ειδική εκδήλωση για την απονομή πιστοποιητικού παρακολούθησης στους συμμετέχοντες του επιλεγόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος.


Απονομή πιστοποιητικού παρακολούθησης

Απονομή πιστοποιητικού παρακολούθησης

Ελληνικές βραδιές με παραδοσιακή κουζίνα και χορούς

Απονομή πιστοποιητικού παρακολούθησης

Απονομή πιστοποιητικού παρακολούθησης