Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Tα εκπαιδευτικά προγράμματα της Olympus Education εστιάζονται τόσο στη θεωρητική προσέγγιση όσο κυρίως στην πρακτική εξάσκηση της κάθε ειδικότητας και την εξοικείωση με τον εργασιακό χώρο.

Ο στόχος των προγραμμάτων μας είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ θεωρίας και εργασιακής εμπειρίας και να βοηθήσει τους μαθητές & φοιτητές να συνδέσουν τη θεωρία με την πραγματική εργασιακή εμπειρία.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ – ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ LOGISTICS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΣ ΑΛΟΓΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΙΤ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΤΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Τα προγράμματά μας

  • υλοποιούνται με την καθοδήγηση έμπειρου επιστημονικού προσωπικού και εξειδικευμένων στελεχών του ιδιωτικού τομέα
  • γίνονται σε συνεργασία με εδραιωμένες ιδιωτικές εταιρείες
  • υλοποιούνται σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα και οργανισμούς
  • εντάσσονται στα πλαίσια χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ERASMUS)
  • εμπλουτίζονται με επισκέψεις σε φυσικά και πολιτιστικά αξιοθέατα παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, με αθλητικές δραστηριότητες και πολλές ειδικές εκδηλώσεις

Παρουσιάζονται παρακάτω τα βασικά εκπαιδευτικά μας προγράμματα ανά τομείς-ειδικότητες.

Η Olympus Education ερευνά και αναπτύσσει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και μπορεί να διαμορφώσει το δικό σας εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες σας και την επιθυμητή ειδικότητα ή θεματολογία.